Плакат „Trespass“ дебютира; Филмът почти, но не съвсем директно преминава към DVD - / Филм

Sheena Queen of the Jungle Reboot е в Works in Millennium

По петите на успеха на Wonder Woman, Millennium разработва рестартиране на Sheena Queen of the Jungle за първата солова героиня на комикси.