FandangoNow Movies Anywhere Partnership Struck

Партньорството FangangoNow Movies Anywhere ще сдвои услугата за видео по заявка на Fandango с приложението, което централизира колекциите от цифрови филми на потребителите.